Powiat jeleniogórski

CHATA KARKONOSKA - Muzeum Karkonoskie
ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra

Chałupa wiejska została dobudowana do głównego budynku muzeum w 1914 r. Budowę Chaty Karkonoskiej finansował hrabia Schaffgotsch z Cieplic.
Jest to dom o konstrukcji zrębowo-przysłupowej ma dwuspadowy dach kryty gontem, a ściany szczytowe w obrębie połaci dachowych są oszalowane deskami zdobionymi wąskimi listewkami kryjącymi złącza między deskami.
Chałupa wiejska o charakterystycznej dla jeleniogórskiego regionu konstrukcji
w XVIII/XIX wieku.

Dużą atrakcją jest wnętrze Chaty, wypełnione oryginalnymi sprzętami
w większości pochodzącymi z okresu od XVII w. - pocz. XX w. Większość mebli posiada charakterystyczną dla tego okresu „fornirową” polichromię. Ta technika zdobienia znana była wielu warsztatom stolarskim na Dolnym Śląsku. Najpopularniejszymi zestawami kolorystycznymi były czerwień, błękit, kremowa biel. Często stosowano również jedną barwę (zieleń, brąz) o zróżnicowanych odcieniach.W prawym rogu
na wprost wejścia stoi stół, konstrukcją i formą nawiązujący do wzorów wczesnorenesansowych. Tego typu stoły występowały głównie na terenach południowych, w Sudetach i Podsudeciu oraz w Karpatach. Przy stole stoją dwa zydle. Konstrukcja zydla wykształcona już w gotyku nie uległa zasadniczym przemianom do końca XIX w. Prezentowane w chałupie zydle pochodzą z drugiej połowy XVIII w. Najstarszym meblem który można zobaczyć w Chacie Karkonoskiej jest stojąca obok szafy skrzynia posagowa z 1664 r.Znaczną część powierzchni chałupy wypełnia oryginalny piec kaflowy połączony z piecem chlebowym.
Otoczony jest ławą, a do sufitu, wokół pieca, przymocowane są drążki służące
do suszenia ubrań. Na piecu stoi duża dzieża do wyrabiania ciasta na chleb.
Z tej ilości ciasta wypiekało się ok. 50 bochenków chleba. W Chacie Karkonoskiej można zobaczyć również obrazy malowane na szkle przedstawiające świętych patronujących codziennemu życiu mieszkańców wsi, obrazy te pochodzą
z drugiej i trzeciej ćwierci XIX wieku. Obrazy takie były nabywane w czasie pielgrzymki do miejsca kultu, bądź u wędrownych handlarzy, którzy roznosili je po wsiach i odpustach. Oprócz mebliw Chacie znajduje się również warsztat tkacki nawiązujący do rzemiosła które było bardzo rozwinięte na terenie Dolnego Śląska.

 

Konopka
Czernica 79, 58-521 Jeżów Sudecki

Budynek z I polowy XVIII w. o konstrukcji przysłupowo-zrębowo-ryglowej wypełnionej szachulcem. Obiekt posiada zwartą dwukondygnacyjną bryłę zwieńczoną dwuspadowym wysokim dachem. Budynek zachował reprezentatywny dla budownictwa wiejskiego układ wnętrza. W parterze znajduje się charakterystyczna izba zrębowa, sień i po drugiej stronie pomieszczenia gospodarcze zaadaptowane na funkcje mieszkalne.

 

Muzeum Sportu i Turystyki
ul. Kopernika 2, 58-540 Karpacz

Budynek przysłupowo-zrębowy (parterowy)wzniesiony społecznie przez mieszkańców Karpacza w 1926 roku. Od samego początku przeznaczony był na funkcje muzealne. Było to tak zwane Muzeum Regionalne, podobne do tych, jakie powstawały w tym czasie w bardziej zamożnych miastach Dolnego Śląska. Urządzono w nim ekspozycję o tematyce regionalnej, przede wszystkim poświęconą temu terenowi.

 

Samotnia nad Małym stawem im. W. Siemaszki
ul. Na Śnieżkę, 58-550 Karpacz

Schronisko górskie wzniesione na podwalinach starszej zabudowy w 1883r. Pierwotnie budynek strażnika Małego Stawu. Dom o konstrukcji zrębowo-przysłupowej. W roku 1891 kupuje budynek Henryk Richter z Miłkowa. Wybudował on dwie sale noclegowe na poddaszu i wyposażył je w meble.
Z tego okresu pochodzi symbol Samotni - wieżyczka i odlany w Jeleniej Górze dzwon-sygnaturka z datą... 1861. Na przestrzeni lat budynek był rozbudowywany pod potrzeby turystyczne.

 

Agro-Tour-Farm
Zachełmie 47, 58-562 Podgórzyn

Dom przysłupowo-zrębowy na kamiennej podmurówce z 1928 r. Obiekt posiada zwartą jednokondygnacyjną (od strony północnozachodniej dwukondygnacyjną) bryłę, założoną na rzucie prostokąta, zwieńczoną dwuspadowym dachem.
Ściany domu wzniesione w partii przyziemia z kamienia łamanego, tworzą spójną architektonicznie całość z konstrukcją zrębową, a także z partią szczytów oszalowanych deskami.

 

Sarnak
Zachełmie 43, 58-562 Podgórzyn

Dom przysłupowo-zrębowy z pierwszej połowy XX wieku, zbudowany na granitowych fundamentach. Obiekt posiada zwartą jednokondygnacyjną bryłę, na rzucie litery "T" zwieńczoną dwuspadowym wysokim dachem naczółkowym zakrywającym przylegające po obu stronach balkony. Konstrukcja ryglowa budynku podobnie jak szczyty są odeskowane. Bryła budynku rozczłonkowana, niejednorodna stylowo, jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem oraz wydzieloną częścią strychową.

 

Covender
Antoniów 77, 58-512 Stara Kamienica

Dom o konstrukcji przysłupowo-zrębowo-ryglowej z końca XVIII w.
Obiekt posiada zwartą dwukondygnacyjną bryłę zwieńczoną dwuspadowym wysokim dachem. Konstrukcja zrębowa okalana słupami tworzy spójną architektonicznie całość z konstrukcją ryglową, która podobnie jak partia szczytów oszalowana jest deskami.Budynek zachował reprezentatywny dla budownictwa wiejskiego układ wnętrza. W parterze jedna izba zrębowa(warsztat tkacki), przelotowa sień, a z drugiej strony murowana część gospodarcza zaadaptowana na funkcje pobytowe

 

Antoniów 78, Stara Kamienica

Dom parterowy o konstrukcji Przysłupowo-zrębowej. Pierwsza wzmianka o nieruchomości pochodzi z 1787r. Obiekt posiada zwartą jednokondygnacyjną bryłę zwieńczoną dwuspadowym wysokim dachem. Od strony zachodniej dobudowana kamienna przybudówka.Konstrukcja zrębowa okalana słupami tworzy spójną architektonicznie całość z partią szczytów oszalowanych deskami.Budynek zachował reprezentatywny dla budownictwa wiejskiego układ wnętrza. W parterze jedna izba zrębowa(warsztat tkacki), przelotowa sień, a z drugiej strony murowana część gospodarcza zaadaptowana na funkcje pobytowe

 

Antoniów 80, Stara Kamienica

Dom o konstrukcji przysłupowo-zrębowo-ryglowej wypełniony szachulcem z końca XVIII w. Obiekt posiada zwartą dwukondygnacyjną bryłę zwieńczoną dwuspadowym wysokim dachem. Od strony zachodniej dobudowana kamienna przybudówka.Konstrukcja zrębowa okalana słupami tworzy spójną architektonicznie całość z konstrukcją ryglową, również w partii szczytów oszalowanej deskami.Budynek zachował reprezentatywny dla budownictwa wiejskiego układ wnętrza. W parterze jedna izba zrębowa(warsztat tkacki), przelotowa sień, a z drugiej strony murowana część gospodarcza zaadaptowana na funkcje pobytowe

 

Antoniów 82, Stara Kamienica

Budynek o konstrukcji przysłupowo-zrębowo-ryglowej wypełniony szachulcem z końca XVIII w. Obiekt posiada zwartą jednokondygnacyjną bryłę zwieńczoną dwuspadowym wysokim dachem z lukarnami po obu stronach. Konstrukcja zrębowa okalana słupami tworzy spójną architektonicznie całość z partią szczytów oszalowanych deskami. W parterze, od strony zachodniej dobudowana kamienna przybudówka. Budynek zachował reprezentatywny dla budownictwa wiejskiego układ wnętrza. W parterze jedna izba zrębowa(warsztat tkacki), przelotowa sień, a z drugiej strony murowana część gospodarcza zaadaptowana na funkcje pobytowe.

 

Gościniec Boża Góra
Antoniów 84, 58-512 Antoniów

Budynek o konstrukcji przysłupowo-zrębowo-ryglowej wypełniony szachulcem z końca XVIII w. Obiekt posiada zwartą dwukondygnacyjną bryłę zwieńczoną dwuspadowym wysokim dachem. Od strony zachodniej dobudowana kamienna przybudówka. Budynek zachował reprezentatywny dla budownictwa wiejskiego układ wnętrza. W parterze jedna izba zrębowa(warsztat tkacki), przelotowa sień, a z drugiej strony murowana część gospodarcza zaadaptowana na funkcje pobytowe.

 

Domicil Alma
Szklarska Poręba, ul. Odrodzenia 1

Dom o konstrukcji przysłupowo-zrębowej z 1780 r. Budynek posiada zwartą, jednokondygnacyjną bryłę, założoną na rzucie prostokąta, wieńczy go asymetryczny dach dwuspadowy z lukarnami po obu stronach. Od strony bocznej ozdobny ryzalit (weranda) wzniesiony na słupach, który wieńczy niewielki dwuspadowy dach. Budynek posiada układ wnętrza reprezentatywny dla budownictwa z tego obszaru. Zostało one podzielone sienią przelotową na część mieszkalną zrębową oraz kamienną gospodarczą.Konstrukcja przysłupowa wsparta na kamiennej podmurówce z fazowanymi słupami i zastrzałami, tworzy architektonicznie spójną całośćz drewnianymi i murowanymi partiami ścian w parterze oraz szczytami oszalowanymi deskami. Budynek zachował walor autentyczności.

 

Domek Babci Gieni
Szklarska Poręba, ul. M. Konopnickiej 1

Dom o konstrukcji przysłupowo-zrębowej (bez części murowanej)z drugiej połowy XIX w. Obiekt posiada zwartą jednokondygnacyjną bryłę, od strony południowej dwukondygnacyjną na rzucie litery "T" zwieńczony dwuspadowym wysokim dachem z naczółkami z szerokimi lukarnami po obu stronach. Ściany domu wzniesione w partii przyziemia z kamienia, tworzą spójną architektonicznie całość z konstrukcją ryglową, która podobnie jak partia szczytów oszalowanajest deskami.

 

Chata Sudecka
Szklarska Poręba, ul. Górna 10

Prace konserwatorskie wsparte ze środków MKIDN 2010,2011r.

Dom o konstrukcji przysłupowo – zrębowej. Został wzniesiony w 1738 roku o czym świadczy wyryty napis na belce stropowej w Izbie Zrębowej. Budowla wzniesiona na planie prostokąta, zbudowana na granitowych fundamentach z półokrąglaków związanych na węgłach zaciosem. Drewniana więźba dachowa o konstrukcji storczykowej, zabytkowa piwnica zakończona sklepieniem kolebkowym. Budynek należał kiedyś do „Doliny Siedmiu Domów”. Mieszkał tu i tworzył Franz Metzner (18 listopada 1870, Wscherau koło Pilzna - 24 marca 1919, Berlin ) niemiecki rzeźbiarz, rysownik. Autor pomnika Bitwy Narodów pod Lipskiem. Dużo prac Franza zostało utraconych w Niemczech w czasie II wojny światowej. Metzner był również jednym z założycieli „Kolonii Artystów” w Szklarskiej Porębie.

 

Dom Wlastimila Hofmana
Szklarska Poręba, ul. J. Matejki 23

W budynku mieszkał i tworzył Wlastimil Hofman uczeń Jacka Malczewskiego, który spędził ostanie lata swojego życia w Szklarskiej Porębie. We wnętrzach zachowała się pracownia ze sztalugami i przyborami do malowania oraz wiele cennych obrazów.

Dom przysłupowo-zrębowy z końca XIX wieku. Budynek posiada zwartą jednokondygnacyjną bryłę założoną na rzucie prostokąta z osią podłużną wschód-zachód. Budynek dwutraktowy z sienią przesuniętą w kierunku wschodnim. Z sieni prowadzą schody na piętro i dostępne z pomieszczenia gospodarczego schody do częściowo zagłębionej w ziemi komory. Po stronie wschodniej dwie izby mieszkalne, w pierwszym trakcie ze stropem drewnianym, w drugim trakcie wydzielone pomieszczenia mieszkalne. Bryła budynku rozczłonkowana, niejednorodna stylowo, jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem oraz wydzieloną częścią strychową kryta dwuspadowym dachem. Bryłę rozczłonkowaną w partii dachowej , kryte odrębnymi dachami dwuspadowymi szczyty w elewacji północnej i południowej oraz facjatki z małymi daszkami dwuspadowymi w elewacji północnej. We wschodniej części elewacji południowej, połać dachu podniesiona, w celu wydzielenia dodatkowej przestrzeni mieszkalnej. Po stronie wschodniej drewniana weranda podparta słupami z mieczami.

 

Szklarska Poręba, ul. Szosa Czeska 3

Parterowy dom przysłupowo-zrębowy z XIX wieku. W budynku mieszkali Joseph Partch /wybitny geograf i geolog, profesor uniwersytetów we Wrocławiu i Lipsku/i jego brat Carl / wrocławski lekarz/. Później było tam małe muzeum.
Po wojnie mieściła się tam wzorcownia Huty Szkła Kryształowego gdzie tworzyli Regina i Aleksander Puchałowie.