Powiat lwówecki

 Lwówek Śląski Wleń, Bystrzyca 12

Niewielki dom o konstrukcji przysłupowo-zrębowo-ryglowej wypełniony szachulcem z XIX w. Wzniesiony jako budynek mieszkalno-gospodarczy z warsztatem tkackim. Obiekt posiada zwartą dwukondygnacyjną bryłę, założoną na rzucie prostokąta, zwieńczoną wysokim asymetrycznym dachem dwuspadowym.

 

Lwówek Śląski, Dębowy Gaj 23

Budynek na etapie prac konserwatorskich wspartych ze środków MKiDN2013,2014r. i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 2013, 2014 r.

Budynek pochodzi z przełomu XVIII / XIX wieku i powstał na zrębach starszego budynku. Obiekt posiada zwartą jednokondygnacyjną (od strony północnozachodniej dwukondygnacyjną) bryłę, założoną na rzucie prostokąta, zwieńczoną dwuspadowym dachem. Ściany domu wzniesione w partii przyziemia z kamienia łamanego i polnego, tworzą spójną architektonicznie całość z konstrukcją ryglową, a także z partią szczytów oszalowanych deskami. Charakterystycznym elementem jest częściowo zachowana stolarka okienna w profilowanych drewnianych opaskach oraz nad wejściem drewniany portal wyraźnie okrągłołuczny. Nad portalem istnieje archaicznie wyrobiony okap, arkada łuku są podcięte. We wnętrzu zachowały się stropy belkowe z dekoracyjnie opracowanymi belkami. W przyziemiu sklepienie krzyżowe i w sieni przyziemia słup z trójkątną głowica z dekoracją imitująca kanelury i rozetą. Tam też na bloku z piaskowca widnieje znak kamieniarski, tam też zachował się neogotycki portal drzwiowy z piaskowca. Cechy świadczące o dużych wartościach artystycznych obiektu to przede wszystkim zastosowanie konstrukcji szkieletowej, jednocześnie pełniącej funkcje dekoracyjną, harmonijne połączenie jej linearnych podziałów z prostą i zwartą bryła nakrytą wysokim dachem.

 

Muzeum Przesiedleńców i wysiedlonych
Pławna Górna 79, 59-623 Lubomierz

Dom o konstrukcji ryglowej wypełnionej cegłą z końca XVIII w. Dom prezentuje typ architektury regionalnej, stanowiącej znamienny element krajobrazu pogórza Kaczawskiego, charakteryzujący się zastosowaniem konstrukcji ryglowej i murowanej, kamiennej w parterze (przyziemiu)

 

Skorzenice 26, 59-600 Lwówek Śląski

Budynek na etapie prac konserwatorskich Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 2013, 2014 r.

Budynek posiada zróżnicowaną formę konstrukcyjną. Dolna kondygnacja,
w dawnej części mieszkalnej, wzniesiona w konstrukcji drewnianej przysłupowej, krótkomieczowej. Słupy przysłupa biegną przez wysokość dwóch kondygnacji. Ściany parteru w konstrukcji zrębowej. Ściany dawnej części gospodarczej i sieni wzniesione w konstrukcji murowanej ze starannie obrobionego piaskowca. Ściany górnej kondygnacji wykonane w konstrukcji ryglowej z wypełnieniem glinianym ze słomą i sieczką. W partiach szczytowych, na poziomie poddasza ściany odeskowane. Budynek powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII w. Wskazują na to użyte formy konstrukcji, zastosowanie sklepień, opracowanie stolarki o motywach zdobniczych charakterystycznych dla tego okresu. W późniejszym okresie budynek przebudowywany był tylko w nieznacznym stopniu, co stanowi o wyjątkowości obiektu. Data na obramowaniu drzwi w części mieszkalnej „1827” wskazuje na remont w początku XIX w. Najprawdopodobniej na początku XX w. w pomieszczeniu kuchennym zastosowano sklepienie odcinkowe na stalowych podciągach; w II kondygnacji ponad tym pomieszczeniem zachowała się czapa sklepienia krzyżowego. W późniejszym czasie ograniczano się do bieżących remontów, co pozwoliło na zachowanie historycznego wyglądu i zabytkową wartość.

 

Gościniec Pod Zielonym Jajem
Płóczki Górne 102, 59-600 Lwówek Śląski

Budynek wzniesiony w XIX w. Obiekt posiada zwartą dwukondygnacyjną bryłę, założoną na rzucie prostokąta, zwieńczoną dwuspadowym dachem.
Ściany domu wzniesione w partii przyziemia z kamienia łamanego i polnego, tworzą spójną architektonicznie całość z konstrukcją ryglową, a także z partią ozdobnych szczytów oszalowanych łupkiem.

 

Gierczynówka
Gierczyn 55, 59-630 Mirsk

Dom o konstrukcji przysłupowo-zrębowo-ryglowej wypełniony szachulcem z XIX w. Wzniesiony jako budynek mieszkalny z warsztatem tkackim . Obiekt posiada zwartą jednokondygnacyjną bryłę, założoną na rzucie prostokąta, zwieńczoną dachem dwuspadowym z lukarnami po obu stronach.

 

Kuźnia przysłupowa
Proszowa 55, 59-630 Mirsk

Kuźnia kowalska wzniesiona pod koniec XVIII w., poddana rozbudowie po 1880 r., stanowi najstarszy zachowany budynek w Proszowej. Budynek posiada zwartą, jednokondygnacyjną bryłę obiektu, założoną na rzucie prostokąta, wieńczy go asymetryczny dach dwuspadowy z lukarnami od strony wschodniej. Konstrukcja zrębowa okalana słupami tworzy architektonicznie spójną całość z murowanymi partiami ścian oraz szczytami oszalowanymi deskami. Artykulację elewacji wyznaczają nieregularnie rozmieszczone, różnej wielkości prostokątne otwory okienne o ościeżach w drewnianych, profilowanych opaskach, z parapetami i skrzynkową stolarką okienną. Budynek posiada układ wnętrza reprezentatywny dla budownictwa wiejskiego tego obszaru. Zostało one podzielone sienią przelotową na część mieszkalną oraz mieszkalno-gospodarczą. We wnętrzu zachowały się stropy belkowe z dekoracyjnie opracowanymi belkami, stolarka drzwiowa oraz piec kowalski. Budynek zachował walor autentyczności.

 

Przeżdziedza 25, 59-610 Wleń

Kużnia przysłupowa z końca XIX w. z unikatową izbą zrębową znajdującą się na I piętrze budynku nad kamienną kużnią. Obiekt posiada zwartą dwukondygnacyjną bryłę, założoną na rzucie litery T. Budynek mieszkalny wzniesiony jest w konstrukcji ryglowej i wejście do niego znajduje się pod spocznikiem łączącym go z budynkiem kużni (na wysokości piętra) Do budynku mieszkalnego w linii prostej przylega drewniana stodoła. Budynek pełni funkcję agroturystyczną.