Klub Przyrodników Sekcja Terenowa
Karczma Sądowa
Lubawka Uniemyśl 60

Budynek na etapie prac konserwatorskich wspartych ze środków MKiDN2011,2012,2013,2014r. i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 2011,2012,2013r

Zabytek znajduje się w centrum wsi Uniemyśl, w gminie Lubawka, poniżej ruin dawnego kościoła p.w. św. Mateusza. XVIII w. karczma ma konstrukcję wieńcowo-zrębową. Ów wieniec tworzą słupy przy zewnętrznych ścianach budynku, na których pierwotnie spoczywała konstrukcja dachu. W ten sposób ściany drewnianej izby zrębowej nie pełniły funkcji nośnej, izba niczym szuflada została „wsunięta” w bryłę budynku. Ta drewniana izba zrębowa jest sercem zabytku – pierwotnie znajdowała się tu roszarnia lnu. W późniejszych latach obiekt przebudowano na karczmę sądową, gdzie rozstrzygano wiejskie spory. Była to wówczas siedziba sołtysów wsi. Wewnątrz izby zachował się unikatowy drewniany słup wspierający imponującej długości belkę z jednego pnia skandynawskiego modrzewia. Do 1995 r. w karczmie mieszkali ludzie, którzy dbali o nią „na swój sposób” nie przykładając większej wagi do substancji zabytkowej. W latach 1995 – 2008 to niezwykłe rozwiązanie konstrukcyjne popadło w ruinę, karczmie groziła katastrofa budowlana. Klub Przyrodników kupił karczmę, z zamiarem utworzenia tu Sudeckiej Stacji Terenowej w lutym 2008 r.